Chennaiyil Thiruvaiyaru Season 12 – Day 7 Photos

Namasankeerthanam – Tukaram Ganapathi” – 24.12.16 7.00am
Hindustani -Ida Balakrishnan” – 24.12.16 8.30am
Bharatanatyam -Meenakshi Raghavan – 24.12.16 9.45am
Carnatica Brothers & Dushyanth Sridhar – 24.12.16 2.45pm Vocal
Vocal – S.Sowmya – 24.12.16 4.45pm
Vocal – SUDHA RAGUNATHAN – 24.12.16 7;30PM