பிரபல இயக்குனர் யுரேகாவிற்கு “செவாலியர்” விருது

மதுரை சம்பவம், தொப்பி, சிவப்பு எனக்கு பிடிக்கும் படங்களை இயக்கிய பிரபல இயக்குனர் யுரோகாவிற்கு “செவாலியர்” விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

நைட்ஸ் ஆப் மால்டா – ஜெருசலேம், இயக்குனர் யுரோகாவிற்கு 32 வருட காலமாக இலக்கிய மற்றும் ஊடக பணி சேவைக்காக இந்த விருது அளித்து கௌரவித்துள்ளது.

இயக்குனர் யுரோகாவின் இயற்பெயர் ஜோசப் மோகன் குமார்.

Sovereign OrderMelitence of saint Jhon of Jerusala\em Knights of Malta (OrthodoxOrder Under Direction of the Holy Ecumenical Patriarchate of Constantinaple) Bestowed chevalier Title Upon Jospeh Moan Kumar aka Youreka