தர்மதுரை படக்குழுவினருக்கு டாக்டர்.குருசங்கரின் பாராட்டு